Menu Sluiten

Onderhandel goed over het ontslag

Deel dit artikel via:

Onderhandel goed over het ontslag

Zowel werknemer als werkgever!

Sinds het begin van de coronacrisis zagen wij een opmerkelijke daling van het aantal aanvragen voor begeleiding bij ontslag. Helaas was dat uitstel van executie, omdat met de tweede coronagolf ook een ontslaggolf op gang blijkt te komen.

Een goede relatie goed beëindigen

Bij ontslag komen veel dingen kijken. Niet in de laatste plaats emotie. Aan beide kanten! Natuurlijk aan de zijde van de werknemer, omdat die de ‘vastigheid’ van de baan kwijtraakt. De baan die zorgt voor inkomen voor het gezin. Maar vaak wordt vergeten dat ook voor een werkgever het ontslaan van een medewerker niet niks is. Vaak is er een arbeidsrelatie van vele jaren. Vooral in kleine bedrijven (MKB) voelt de werkgever dit persoonlijk: er moet afscheid worden genomen van iemand ‘van de familie’. De werkgever zal hier niet lichtzinnig mee omgaan en wil zijn uiterste best doen om het ontslag zo zorgvuldig mogelijk en met zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor de werknemer te laten verlopen. Niet zelden ontbreekt het echter aan de juiste kennis over het ontslagrecht, waardoor de goede bedoelingen niet uit de verf komen.

Ontslag is een juridisch traject!

Met name kleine bedrijven hebben geen eigen afdeling personeelszaken (HRM). Grotere bedrijven hebben dat meestal wel. Echter waar de HRM-medewerkers natuurlijk uitstekend zijn opgeleid voor het opstellen van vacatures, sollicitatieprocedures, loopbaanbegeleiding, persoonlijke ontwikkelingsplannen, etc, maakt ontslag en ontslagrecht maar een klein deel van hun opleiding en kennis uit. Ontslag is een juridische specialisatie. Een specialisatie die bij Oosterveen & de Groot ruimschoots aanwezig is. Zowel de belangen van werkgevers als werknemers kunnen wij behartigen. Maar, hoewel de belangen vaak dicht bij elkaar liggen, wij kunnen nooit! de belangen van beiden behartigen op hetzelfde dossier.

Ontzorging voor de werkgever

Voor u als werkgever is het een hard gelag wanneer u moet besluiten van één of meerdere werknemers afscheid te moeten nemen. Welke reden er ook is voor het ontslag, leuk is het nooit. Goede begeleiding zal ervoor zorgen dat u ontzorgd wordt. De professionals van Oosterveen & de Groot kunnen u uitleggen welke mogelijkheden u heeft om, los van de verplichtingen, het ontslag geheel naar uw wensen in te richten. Vaak is er dan al binnen enkele dagen overeenstemming met de werknemer. Daardoor is deze onaangename periode voor allen zo kort mogelijk en kan iedereen zich richten op de toekomst.

Ontzorging voor de werknemer

Niet zelden komt de aankondiging van uw aanstaande ontslag als een donderslag bij heldere hemel en is daardoor een enorme schrik. De werkgever zal u tijd geven om juridisch advies in te winnen. Hiervoor bent u bij Oosterveen & de Groot aan het juiste adres. Wij kunnen het aanbod tot ontslag (vaak al verwoord in een vaststellingsovereenkomst) voor u toetsen of het voldoet aan wet- en regelgeving en als u dat wilt voor u onderhandelen met de werkgever. Ondanks de goede bedoelingen van werkgevers zien wij vaak dat er hier en daar best (financiele) verbeteringen mogelijk zijn. Vanaf het moment dat u ons hiervoor inschakelt nemen wij ‘het probleem’ van u over en daarmee de last van uw schouder.

Ontslag is geen einde, maar een nieuw begin

Voor de werknemer voelt het ontslag, natuurlijk, als een einde. Een periode waarin met ziel en zaligheid samen met collega’s is gewerkt eindigt. En dat is niet leuk! Gelukkig blijkt het altijd beter uit te pakken dan men vooraf verwacht. Niet in de laatste plaats omdat de werkgever zorgt voor een goed vangnet voor de werknemer. Sommigen gebruiken dat vangnet om op zoek te gaan naar een andere baan. Voor anderen is het de kans om eindelijk die droom van een eigen bedrijf, atelier, etc. te verwezelijken.

Kies de juiste begeleiding!

Het is voor iedereen van belang dat het ontslagproces de juiste begeleiding krijgt. Van een jurist!