Menu Sluiten

Ontslag: Wie staat de werkgever bij?

Deel dit artikel via:

Ontslag is zonder meer een beladen onderwerp. In 99 van de 100 gevallen wordt ontslag door de buitenwereld bekeken vanuit de positie van de werknemer, voor wie ontslag inderdaad een hard gelag kan zijn. Maar wie bekommert zich om de werkgever? Dat het ontslaan van een medewerker ook de werkgever aan het hart gaat wordt bijna altijd over het hoofd gezien. Vaak worden medewerkers door de werkgever gezien als familie, afscheid moeten nemen valt dan niet mee. mr. De Werkgever helpt werkgevers om het ontslag in goede banen te leiden, waarbij de positie van de werknemer niet uit het oog wordt verloren. We nemen u mee in een geanonimiseerd voorbeeld.

Een MKB-ondernemer vroeg mr. De Werkgever om advies over een werknemer. Deze werknemer, ruim 14 jaar in dienst, functioneerde de laatste jaren niet meer zo als de werkgever van hem gewend was. De werknemer meldde zich vaker ziek en die ziekteperiodes duurden ook steeds langer.  Ondanks diverse gesprekken en daaruit voortvloeiende verbetertrajecten lukte het de werknemer niet om weer op zijn oude niveau terug te komen. Het (dis-)functioneren van de werknemer zorgde voor de werkgever voor veel extra kosten en het kwam ook zeker de sfeer op de werkvloer niet ten goede. Dat had zijn weerslag op de productie van het team als geheel en op het werkplezier van de collega’s.

Mr. De Werkgever heeft het dossier van de werknemer beoordeeld en met hem gesproken. De conclusie: de werknemer was nog steeds prima gekwalificeerd voor het werk dat hij deed, maar hij voelde zich niet meer gelukkig in het werk. Ondanks de vele tijd en moeite (en geld) die de werkgever in de werknemer had geïnvesteerd, was het niet gelukt om weer plezier in het werk te krijgen.

mr. Fleuranne de Groot: “Helaas zien we vaker dat werknemers niet meer gelukkig zijn in hun werk. De oorzaken daarvoor zijn even divers als er mensen zijn, de oplossing is dus nooit standaard. Vaak lukt het de werknemer met hulp van de werkgever zijn geluk in het werk terug te vinden, maar soms is de conclusie dat de werknemer meer kans heeft gelukkig te worden in een andere baan.”

Ook voor de werknemer in ons voorbeeld was de conclusie dat het verstandiger was om op zoek te gaan naar een andere baan. Voor zowel de werknemer als de werkgever was dat best schrikken. De werknemer zag de vastigheid van een vaste baan in rook opgaan en de werkgever realiseerde zich da ondanks alle gedane inspanningen het tijd was om afscheid te nemen van iemand die in de loop der jaren een ‘lid van de familie’, zoals veel MKB-ers hun bedrijf zien, geworden.

Douwe Oosterveen: “Veranderen van baan is een grote stap, niet iedereen durft die te nemen. Het resultaat kan dan zijn dat iemand blijft hangen in werk waar hij niet meer gelukkig van wordt. Want ja, de huur of hypotheek moet wel betaald worden. Vaak is dat ook de reden voor de werkgever om de ongelukkige werknemer maar in dienst te houden. Vaak tegen beter weten in.”

Nu het besluit was gevallen dat de werknemer meer kans had op geluk in een andere baan, wilde de werkgever dat zo goed mogelijk regelen. Vaak wordt gedacht dat ontslag een klinisch afscheid is waarbij nog even wat geld moet worden overgemaakt naar de werknemer, maar dat is allang niet meer zo. mr. De Werkgever biedt veel meer mogelijkheden. In dit geval heeft de werkgever niet alleen gekozen voor het betalen van een transitievergoeding, maar ook voor outplacement, waarmee de werknemer actief wordt begeleid naar nieuw werk. Het outplacement bestond voor deze werknemer niet alleen uit een sollicitatietraining (wanneer heeft u voor het laatst gesolliciteerd?) maar ook uit een fotoshoot. Die fotoshoot leverde niet alleen goede profielfoto’s op voor het C.V. en de sociale media (LinkedIn), maar zorgde bovenal voor een vernieuwd zelfvertrouwen en zelfbewustzijn bij de werknemer.

De werknemer uit ons voorbeeld heeft binnen enkele maanden nieuw geluk gevonden in een andere baan. Dat betekende voor hem niet alleen een nieuw begin van de rest van zijn carrière, maar vooral het hervinden van eigenwaarde en zelfvertrouwen. En ook voor de werkgever was het fijn dat ze op een goede en sociale manier uit elkaar zijn gegaan. Dit zorgde ervoor dat binnen het team weer beter gepresteerd werd, en de andere medewerkers hebben gezien dat ontslag niet enkel een einde van iets is, maar dat als je het netjes regelt het de start van een nieuw begin is. Deze werkgever heeft besloten eerder met hulp van mr. De werkgever te kijken naar die situaties waarin een werknemer niet meer gelukkig is in zijn werk, om lang ziekteverzuim te voorkomen en om aandacht te kunnen blijven houden voor het positieve.

Kijk voor onze contactgegevens op onze contactpagina.